Regler & Villkor

Regler.

INPASSERING
Vid inpassering måste varje enskild medlem använda sig av sitt egna medlemskort. Om inpassering sker tillsammans med en annan person, så väl medlem som icke medlem, så kommer den använda nyckelbrickan att låsas. Regelöverträdelser resulterar i avstängning och avtalsenlig uppsägning utan ekonomisk kompensation.

Medlemskortet är personligt och får inte brukas av annan än medlemmen. Om annan brukar medlemskortet resulterar det i avstängning och avtalsenlig uppsägning utan ekonomisk kompensation.

Medlemskontroller sker regelbundet.

LOKALER
Vikter/utrustning skall ställas tillbaka och all gymutrustning ska behandlas med försiktighet så inte skada kan uppkomma eller onödigt störande/släppande av vikter sker. Sköts inte detta kan avstängning ske utan ekonomisk kompensation. Fotografering kan ske i lokalen och bilder kan läggas ut på internet. Kameraövervakning finns i lokalen.

DOPING
Vi tar avstånd från all doping och medlemmen kommer stängas av vid en fällande dom utan möjlighet till ekonomisk kompensation. Vi har även rätt att stänga av medlemmar som vid visad misstanke om bruk/försäljning av droger eller AAS.

FÖR ALLAS TRIVSEL
Ta av dig ytterskorna och lämna i utsatta skoställ, endast inneskor inne i gymmet!

Lägg tillbaka de vikter du använt! Alla redskap Måste läggas tillbaka på sin plats efter att du är klar med dessa. Hantlar på sin plats, vikter i sina ställ, mattor på upphängning!

Tänk på hygienen! Tänk på att folk runt omkring dig inte alltid klarar av lukten av svett lika bra som du. Byt dina träningskläder efter varje pass då de kan lukta väldigt starkt när de blir varma för andra eller tredje gången du har de på dig!

Sopor i sopkorgen, tack! Släng papper, snus och annat skräp direkt i sopkorgen!

Come as you are. Leave as a Star.